Svátek všech svatých

Dušičky – kdy a proč se slaví + návod na věnec

Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.

Mýty, pověsti a tradice kolem dušiček

Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu. V Pelhřimově se vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela, že již ráno. Oblékla se a spěchala do hřbitovní kaple „U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz. Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak se rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi povědomí. Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila, že to jsou všechno sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla její nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky. Poradila jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci svěřila sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli kožíšek roztrhaný na malé kousíčky.

Hodně hospodyň dělalo dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pečivo z bílé mouky a pro čeládku z mouky černé. Díky tomuto lakotnému jednání se mezi čeládkou brzy rozšířila jednoduchá říkanka, kterou se snažila čeládka pokárat hospodyni za rozdílné dušičky. Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.

V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly opáleniny, způsobené očistcem natřít a trochu ochladit. Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce. Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo – housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.

Že z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween ví téměř každý, ale málokdo tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes například v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.

Příprava dušičkových věnců

Potřebujeme:
• přírodniny
• základ pro věnec
• drát nebo vlasec
• kleště nebo štípací nůžky

Připravíme si materiály. Volíme takové, u nichž je předpoklad, že obstojí v povětrnostních podmínkách. To jsou zejména větve stálezelených a neopadavých stromů a keřů: mahonie, buxus, zerav (túje), cypřiš nebo jehličnany. Je třeba počítat s tím, že některé jehličnany opadají (smrk, jedle, tis), takže jestliže nenavštěvujeme hrob příliš často, volíme raději borovici, která vydrží nejdéle.

Pro založení dušičkového věnce je nejjednodušší koupit si v květinářství či v zahradnictví základ pro věnec. Věncové základy z větviček, drátků nebo ze slámy jsou vhodné pod věnce z chvojí a listů.Do dušičkového věnce můžeme přidávat i větvičky s plody: ideální jsou šišky, ale lze použít i šípky, hložinky, trnky, pámelník. Velmi efektně působí trsy jeřabin.

Do malých pevných kytic s dlouhým dříkem svážeme i suché květiny, které chceme do vazby použít: slaměnky, statici, zlatobýl, vratič či růže, záleží na tom, jaké květiny máme rádi, k dispozici nebo jaké osobnosti je věnec určen.

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.